Goed nieuws!!

Beste ouders,

Na allerlei berichten die over corona gaan, is het fijn een heel ander bericht met u te delen dat in de goede zin van het woord ’positief’ is: de gemeente is akkoord gegaan met ons voorstel om in school een kinderopvang te realiseren voor kinderen vanaf 0 jaar! Daarmee zijn we natuurlijk superblij!! 

In ons dorp ontbreekt een dergelijke voorziening, terwijl er wel degelijk behoefte is aan een opvangmogelijkheid voor deze kinderen. Nu kan een aantal kinderen uit het dorp bij Enny als gediplomeerde voor kinderopvang terecht, maar haar opvangmogelijkheid is niet zo groot als de vraag ernaar. Ze moet regelmatig aanvragers afwijzen. Het recente leefbaarheidsonderzoek over ons dorp gaf als een van de resultaten te zien dat 44% vindt dat er een opvangmogelijkheid vanaf 0 jaar moet zijn. Saskia Zuidema van stichting Kappio (van onze peuterschool) en ondergetekende zijn samen met Enny in gesprek gegaan met Anita Hinke, de beleidsmedewerker van wethouder Mary van Gent. Samen hebben we eerst de noodzaak van een kinderopvang in ons dorp uitgelegd en daarna hebben we de plannen samen met onze bestuurders zo uitgewerkt, dat we ermee naar de wethouder konden. Die gaf aan dat de gemeente meebetaalt bij het opstarten, samen met ons Kopwerkbestuur en het bestuur van Kappio. Mooier kan het niet: 3 organisaties die samen maar één belang voor ogen hebben, namelijk het welzijn van kinderen!

Hoe gaat het nu verder? De opvang komt in de peuterschool, onze unit 0. Die ruimte moet geschikt worden gemaakt voor de opvang van o.a. baby’s, dus er moet ruimte worden gemaakt voor een aantal bedjes. Dat betekent verbouwen. Om te mogen verbouwen moeten bouwplannen en bouwtekeningen worden gemaakt en vergunningen worden aangevraagd. Dat gaat een tijd duren. Pas wanneer ook de personele bezetting met gediplomeerde pedagogisch medewerkers rond is, kan de opvang van start gaan. We hopen dat het lukt om na de zomervakantie open te gaan, maar uiteraard kunnen we die garantie niet geven. Daarvoor zijn we afhankelijk van andere partijen.

Maar de eerste stap is gezet, het mag en het komt er!

Met vriendelijke groet,

Harry

party party