Op onze school werken we met 2 Units.

Unit 1: groep 1 t/m 3
Unit 2: groep 4 t/m 8

Unit 1:
Juf Marijke Schoen (maandag, dinsdag, woensdag)
Juf Shanna Bakker (donderdag, vrijdag)

Unit 2:
Meester Kees van der Made (vrijdag)
Juf Anita van Loon (maandag t/m donderdagmorgen)
Juf Dayenne van Dijk (maandag)
Juf Eva Janssen (woensdag, donderdag en vrijdag) 

Op dinsdag werkt juf Rèzlin Rustenburg in unit 2. Zij vervangt op woensdag en donderdag juf Eva tijdens diens zwangerschapsverlof.

Juf Esther Vogelpoel werkt in unit 2 op vrijdagochtend.

Meester Harry geeft op donderdagmiddag gym aan unit 2.

Bij ons werken de volgende onderwijsassistenten:

Juf Grietje Nicolaï werkt op maandag, woensdag en donderdag en geeft op maandagmiddag creatieve vakken, waaronder muziek.                               

Juf Sandra Sierkstra werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vooral in unit 1, maar ze begeleid ook anderstalige kinderen met NT2-onderwijs (Nederlands als 2e taal).
Meester Bert Pleit werkt op dinsdag en woensdag en geeft NT2-onderwijs.

Directeur: Harry Toebes (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) Op vrijdag is meester Harry als directeur op basisschool De Fontein in Den Helder.
Intern begeleider (IB-er): Janneke Ginjaar (dinsdag)
Administratief medewerkster: Gerda Leibrand (dinsdag)