Vanuit onze visie en missie geven wij inhoud aan onze identiteit.

Missie:
Een gelukkige en gezonde school voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Visie
Op onze basisschool Het Creiler Woud zijn kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Daarbij staat respectvolle samenwerking en het leren van en met elkaar binnen onze school als inclusieve gemeenschap centraal.
Als team zorgen wij voor een leefgemeenschap waarin wij elkaar vertrouwen, wij komen afspraken na en werken naar een duidelijk, gezamenlijk doel.
In onze communicatie zijn we duidelijk, staan we open voor de ander en spreken we elkaar op een positieve en professionele wijze aan.