Vanuit onze visie en missie geven wij inhoud aan onze identiteit.

Missie:
Een gelukkige en gezonde school voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Visie
Op onze basisschool Het Creiler Woud zijn kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Daarbij staat respectvolle samenwerking en het leren van en met elkaar binnen onze school als inclusieve gemeenschap centraal.
Als team zorgen wij voor een leefgemeenschap waarin wij elkaar vertrouwen, wij komen afspraken na en werken naar een duidelijk, gezamenlijk doel.
In onze communicatie zijn we duidelijk, staan we open voor de ander en spreken we elkaar op een positieve en professionele wijze aan.

De 7 zekerheden van Het Creiler Woud

       1. We zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor ieder kind.

(Inclusief Onderwijs) 

  1. We bieden onderwijs met (com)passie. 

(Gedreven zorg)

  1. We ontwikkelen kinderen in de volle breedte.

(Aandacht voor alle talenten)

  1. We zijn betrouwbaar, afspraak is afspraak, morgen nog beter.

(Professionele cultuur)

  1. We spelen vlot in op de vragen en behoeften van kinderen en ouders, we handelen. We zijn zuinig op uw en onze tijd.

(Efficiënt en effectief handelen)

  1. Niet tevreden? We komen er samen wel uit!

(Oplossingsgericht denken)

  1. We luisteren naar u en uw kind. 

(Iedereen doet ertoe)