De OWG stelt zich voor:

 

De ouderwerkgroep (verder genaamd OWG) heeft de taak in samenspraak met het schoolteam de belangen van ouders en leerlingen te behartigen in de meest brede zin.

Wat doet de ouderwerkgroep.

Als OWG vergaderen wij op school ongeveer 8 x op jaarbasis. Er wordt vergaderd over activiteiten van het lopend schooljaar.

Aanwezig bij deze vergaderingen zijn de leden van de OWG en een vaste leerkracht die fungeert als schakel tussen de OWG en het team van alle leerkrachten.
De OWG organiseert en ondersteunt in een aantal vaste schoolactiviteiten o.a. avond 4daagse, projectweek, sinterklaas- en kerstfeest op school.

Deze activiteiten worden afgestemd met het schoolteam. Daarbij is het aan de OWG om zonodig een beroep te kunnen doen op hulp van ouders om zo de organisatie rondom activiteiten goed te laten verlopen.

De OWG is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. De besteding van deze bijdragen worden onder andere gebruikt voor de volgende zaken - schoolprojecten - onderhoud spelmateriaal - sint – kerst & paasfeest - koffie, thee, limonade en koek tijdens bijeenkomsten, - representatie kosten.

Binnen de OWG staan we voor betrokkenheid bij het wel en wee van de school en onze kinderen en zetten wij ons hier actief voor in. Hierbij is de OWG de schakel tussen de ouders en de school, als het gaat om het organiseren van allerlei activiteiten voor onze kinderen in en rondom school.

Want uiteindelijk doen wij het allemaal samen voor onze kinderen!

 

Tot slot willen wij graag benadrukken dat alle hulp en ideeën van harte welkom zijn.